Ko je govorio na konferenciji?

PREKO 180 PREDAVAČA IZ SRBIJE, REGIONA I VELIKE BRITANIJE

Konferencija “Nove tehnologije u obrazovanju 2017” je okupila preko 180 edukatora, predavača, entuzijasta iz Srbije, regiona i Velike Britanije koji su otvorili neke nove poglede i pristupe na temu obrazovanja i digitalnog doba i zajedno sa učesnicima diskutovali o budućnosti obrazovanja. Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

 

DAN 1, 9. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 2, 10. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 3, 11. februar sala SPACE sala INSERT sala ALT

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI SU GOVORILI:

Nataša Jovanović Lješković

Prelaz sa modela učionice na virtuelnu sredinu za učenje

10 FEBRUAR OD 14.45 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija govorila je o našem iskustvu vezano za prenošenje predmeta iz "uobičajene" fakultetske učinonice u onlajn okruženje za učenje.  Razvoj onlajn kursa u oblasti farmaceutske biotehnologije je jedan od paketa rada u okviru PHAR-IN projektnih aktivnosti finansiranih od strane Programa za celoživotno učenje EU. Tokom skoro 20 godina svoje profesionalne karijere, Nataša je radila kao profesor, korporativni menadžer, preduzetnik, menadžer projekta, konsultant za transfer tehnologija i inovacije. Nataša je obrazovanje stekla u oblasti farmacije: farmaceut, diplomirala na Beogradskom univerzitetu u Srbiji, doktorat iz (bio)farmacije na Univerzitetu Utreht, Holandija. 

Nađa Kozlovački

’’Success is simply human’’

10. FEBRUAR OD 14.15 | SALA "ALT"

72% stručnjaka veruje da je neophodno da HR bude transformisan u skladu sa novim izazovima rada! Ipak, koliko njih transformaciju sprovodi? O transformaciji, mogućnostima i tehnološkim trendovima u oblasti Upravljanja ljudskim resursima govoriće Nađa Kozlovački, SAP HCM Presales ekspert, na skupu „Nove tehnologije u obrazovanju“. 

Nebojša Glišić

Bitka za znanje; Uvođene progamiranja i robotike u osnovnim školama

9. FEBRUAR OD 16.30 | SALA "INSERT"

Bitka za znanje i akcija KODigranje predstavljaju donatorsku akciju koja za cilj ima prikupljanje sredstava za po 5 Mbota za svaku od 1.250 osnovnih škola u Srbiji. KODigranje donirane Mbote i obučenu decu uvrštava u takmičarsku ligu u kojoj se takmiče najbolji od obučenih osnovaca. Nebojša Glišić, rođen u Banja Luci, diplomirao međunarodne odnose na fakultetu političkih nauka u Beogradu. Zaposlen pri Fondaciji Fond B92 od 2012. godine na poslovima koordinatora projekata. Specifična interesovanja: omladinski aktivizam, društvene mreže, ljudska prava i humanitarni rad. 

Nebojša Ratković

Vikimedija Srbije

11. FEBRUAR OD 13.30 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija je predstavila projekat Viki student koji Vikimedija Srbije realizuje već duži niz godina. Viki student je projekat koji omogućava besplatno obučavanje studenata za korišćenje i uređivanje Vikipedije kroz kreiranje slobodnog sadržaja na ovom i drugim Viki projektima. Nebojša Ratković je dipl. politikolog za međunarodnu politiku. U nevladinom sektoru radi od 2010. godine na projektima koji u fokusu imaju obrazovanje mladih. U Vikimediji Srbije je angažovan od avgusta 2016. godine na poziciji menadžera obrazovnog programa gde radi na promovisanju novih tehnologija u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, sa fokusom na Vikipediju.

Olga Svyrydenko

Zapošljivost STEM veština (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika)

10. FEBRUAR OD 11.45 | SALA "SPACE"

Tokom ove prezentacije imali smo priliku da porazgovaramo o postojećem nedostatku veština i globalnoj potrebi za zapošljivosti, da se upoznamo sa inovativnim programima i partnerstvima usmerenim na oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) kojima Microsoft upravlja sa vladama, i korisnicima javnog obrazovnog sektora širom sveta, pozabavili smo se značajem i vrednošću veštinama za industriju i uvođenje sertifikacije u škole i istaći neke od ključnih partnerskih saveza i inovacija u okviru kojih Microsoft direktno i blisko sarađuje sa vladama kako bi rezultate proširio na čitave države i regione. Pre nego što je počela da radi u Regionalnoj centrali Microsoft-a u novembru 2015, Olga je provela više od 10 godina vodeći obrazovne i građanske programe u Ukrajini i na Kavkazu.

Predrag Stolić

Primena Big Data rešenja u obrazovanju

9. FEBRUAR OD 13.30 | SALA "ALT"

Podaci se generišu velikom brzinom i svuda su oko nas obavijeni večitim pitanjem kako ih pravilno koristiti i iskoristiti. Kako pomiriti naizgled suprostavljene strane, podatke dobijene iz tradicionalnih sistema i podatke sa društvenih mreža i ostalih slobodnih vidova komunikacije? Da li ti podaci mogu biti odgovor na razvoj budućih strategija i kreiranje visokoškolskog obrazovanja budućnosti? Studije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, završio u okviru Odseka za industrijsku informatiku. Student doktorskih akademskih studija na studijskom programu Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu. Oblast interesovanja: Data Science u svim oblicima.

Radmila Tansijević

Korak napred: aktuelni trendovi u HR-u

10. FEBRUAR OD 14.00 | SALA "ALT"

Ukoliko želimo da budemo strateški partneri biznisu, potrebno je da se prilagođavamo promenama kroz koje biznis prolazi. Jedan od načina da to postignemo je prihvatanje aktuelnih tehnoloških, aplikativnih rešenja koji će smanjiti zatrpavanje administracijom i formalizaciju ključnih procesa, te zaposlenima omogućiti jednostavnu i praktičnu podršku za ostvarenje postavljenih ciljeva. Modernizovanje procesa kao što su selekcija i regrutacija, ocenjivanje zaposlenih ili vođenje talenata će nas pomeriti na moderan, savremen način vođenja i unapređenja zaposlenih.

Radmila radi u digitalom odeljenju na razvoju aplikacija za mobilno i internet bankarstvo Unicredit banke. Poseduje preko 10 godina radnog iskustva u HR-u i za to vreme je osmislila i zajedno sa programerom napravila dve HR aplikacije: jedna za evidenciju obuka, drugu za proces evaluacije zaposlenih Unicredit banke.

Sanja Bulat | Ljiljana Dukić Rajković

Nauka ima mnogo lica

10. FEBRUAR OD 12.00 | SALA "INSERT"

Upotrebom aplikacije povezali smo istoriju i fiziku i učenike različitih uzrasnih grupa. Učenici su imali temu Nauka ima mnogo lica.Zadatak je bio da predstave rad naučnika sa osvrtom na političke, društvene i kulturne prilike, kao i uticaj naučnog otkrića na promene u privredi. Kroz ovaj saradnički alat omogućeno je nastavnicima da prate rad svojih učenika, uočavaju moguće greške i koriguju. Sanja radi kao nastavnik u OŠ “Branislav Nušić”. Učestvovala je kao predavač na međunarodnoj konferenciji STEM nastavnika u Briselu “Scientix” 2014. godine. Osvojeno prvo mesto na konkursu “Čas za ugled” 2015. godine. Ljiljana je recenzent udžbenika iz istorije za 8. razred, Zavod za udžbenike; dva objavljena rada u zborniku Čas za ugled. Član Evropskog udruženja nastavnika Srbije.

Slavica Gomilanović

Trećaci kreatori elektronskih nastavnih materijala

11. FEBRUAR OD 14.00 | SALA "SPACE"

Učenici 3. razreda osnovne škole kroz nastavne i vannastavne aktivnosti kreirali su nastavne materijale radi aktivnog učestvovanja u procesu izgradnje sopstvenog znanja, ali i pružanja pomoći u učenju mlađim učenicima. Za kreiranje nastavnih materijala iz različitih predmeta koristili su: JigsawPlanet, ToonDoo, SongSmith, MovieMaker, Stop Motion Studio, računar i mobilni telefon, itd. Profesor razredne nastave, specijalista obrazovne tehnologije. Sertifikovani E-learning Course Designer, E-learning Tutor i E-learning Manager (CARN-et, Zagreb). Autor i realizator elektronskih seminara. Dobitnik nagrada na konkursima Kreativna škola, Digitalni čas, Microsoft PIL Evropski forum inovativnih nastavnika. Nosilac priznanja “Najbolji edukator Srbije 2015“.

Snežana Tošović

Matematika u stripu

Upotreba softverskih alata kao što su Pixto, Storyboard, Bitstrips mogu doprineti samostalnom i kreativnom radu učenika sa autizmom, savladavanju izazovnih časova matematike i uspostavljanju bolje komunikacije sa svim učenicima u odeljenju.

Snežana je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu, trenutno radi u prosveti. Autor je tradicionalnih kvizova koje realizuje sa članovima sekcije "Kefalica", koju otvara 2012. Osnivač nagrađivanih novina "Matiš". Učesnik 8. Festivala nauke u Beogradu. Autor dva projekta Centra za promociju nauke. Učesnik mnogih nagrađenih projekata na eTwinningu.