Ovaj vodič je izrađen u okviru programa „Škole za 21. vek” sa ciljem da svaka osnovna škola na Zapadnom Balkanu dobije podršku za formiranje i rad sekcija za programiranje.

British Council je uspostavio saradnju sa fondacijom Raspberry Pi (Raspberry Pi Foundation) kako bi njihov oproban i u praksi testiran model poslužio za uspostavljanje sekcija za programiranje u okviru programa “Škole za 21. vek”. Uz podršku naših partnera iz iz obrazovne fondacije Micro:bit (Micro:bit Educational Foundation), razvili smo vodič i niz aktivnosti koje će vam pomoći da osnujete sekciju za programiranje.

Sekcija za programiranje okuplja nastavnike i učenike u cilju povećanja prilika za sticanje znanja i veština učenika. Projekti koji se realizuju u okviru sekcija za programiranje su besplatni i obuhvataju smernice lake za praćenje, kako bi se učenicima pomoglo da savladaju osnove programiranja. U okviru projekata postepeno se uvode koncepti programiranja koji učenicima omogućavaju da postupno unapređuju svoje znanje.

U sklopu programa, sve škole Zapadnog Balkana će dobiti donaciju, tj. više mikrobit uređaja, džepnih računara, za učenike kako bi programirali i koristili ih u rešavanju svakodnevnih problema.