Program Škole za 21. vek posvećen je pružanju podrške svim nivoima nastavnog i nenastavnog osoblja u školama kako bi se kritičko mišljenje i rešavanje problema kao i veštine programiranja uspešno uveli u nastavne prakse. Jedna od obuka koji pružamo u okviru programa je i obuka namenjena direktorima osnovnih škola. 

Tokom obuke direktori će se upoznati sa tehnikama i pristupima za efikasno integrisanje ključnih kompetencija (ili određenih veština) u proces nastave i učenja, uključujući prepoznavanje i mapiranje sposobnosti kritičkog mišljenja i rešavanja problema kroz plan i program nastave i učenja, kao i razvijanje strategija planiranja, praćenja i unapređenja nastave i učenja. Osim toga, dobiće osnovne informacije o mikrobit (eng. Micro:bit) uređaju i uputstva za osnivanje sekcija za programiranje u školi, kao i o tome koje mere treba preduzeti kako bi primena digitalnih tehnologija u školi bila bezbedna za učenike.

Priručnik za obuku direktora je ovde.