Three people sitting around a low table

Preko pedeset medija na Zapadnom Balkanu koristi onlajn platformu kako bi svoje publike pitali koje ih to teme zanimaju, ali takođe i da bi zatražili dokumentaciju, svedočenja ili druge dokaze za izveštavanje o pitanjima od interesa za njihove zajednice. 

Raspon priča je veoma širok, od izazova u vezi sa nastavom kod kuće tokom pandemije, pitanja koja se tiču životne sredine odnosno zagađenja i upravljanja otpadom do klimatskih promena, problema u saobraćaju, kruzera i zdravstvenih problema. Koristeći ECR alat, mediji su bili u mogućnosti da isprate priče, postavljaju pitanja i traže rešenja za probleme lokalu. U nekim slučajevima, priču koju je objavio lokalni medij preuzimali su veći regionalni i nacionalni mediji, čime je priča stigla do većeg broja ljudi. 

U nastavku je izbor tema kojima se su mediji u regionu bavili.

Albanija

Info Elbasani koristio je ECR alat da istraži ilegalnu seču šuma i probleme u oblasti upravljanja otpadom u svom regionu. Na ovaj način su dodatno istražili i 

Pored upotrebe ECR alata, mediji takođe koriste fokus grupe za prikupljanje predloga za priče od interesa. Historia Ime objavila je reportažu o prvom lezbijskom paru koji je doneo na svet blizance u Albaniji i njihovoj borbi sa pravnim sistemom za prijavu dece. 

Bosna i Hercegovina

ECR alat je sjajan način povezivanja sa lokalnom zajednicom, iz bilo kog razloga. Visoko.co.ba iskoristila je ECR alat za izradu upitnika za svrhe drugog projekta koji sprovode u saradnji sa CPCD, a koji podržava Vlada Švedske. Upitnik se bavi ekološkim pitanjima u njihovom području. 

Kosovo

GracanicaOnline iskoristila je ECR alat za pribavljanje detaljnijih informacija od građana o tome kako na njih utiče industrijski otpad iz Kišnice koja se nalazi nadomak Gračanice. Fokus je bio na tome kako bivše poljoprivredno zemljište utiče na  zdravlje i dobrostanje građana.

GracanicaOnline nastavila je komunikaciju sa građanima na temu zagađenja životne sredine, povlačeći blisku vezu sa zdravljem građana. Visok nivo zagađenja vazduha na Kosovu uticao je na obolele od virusa COVID-19, posebno na one koji su imali zapaljenje pluća. O temi zagađenja životne sredine razgovarano je i na regionalnom nivou sa različitim ekspertima, kao i o načinima za poboljšanje situacije. GracanicaOnline učestvovala je u debati i producirala dva video priloga o ovoj diskusiji. 

Prilozi su na srpskom jeziku. 

ROMTEGRA obeležila je 8. april, Međunarodni dan Roma, uključivanjem građana i različitih ličnosti u diskusiju o tome da li ovaj dan treba da bude obeležen proslavom ili protestom. ROMTEGRA je iskoristila ECR alat za prikupljanje podataka od građana sa Kosova i iz Albanije, kao polaznu osnovu za televizijsku emisiju o debati koju su producirali. Program je na romskom jeziku.

Crna Gora

Boka News opsežno je koristila ECR alat za izveštavanje o različitim pričama od interesa za njihovu publiku. Istraživali su uticaj kruzera i predlagali načine za uspostavljanje održivih pristupa turizmu, renoviranje i brigu o kamenim zidinama u okviru zaštite arhitektonskog nasleđa, sve do stavova građana o vakcinaciji protiv COVID-19.  Objavljivanjem ovih priloga podigli su svest o ovim problemima u opštinama Tivat i Kotor i sa JP Morsko dobro. 

Priču o oštećenim zidinama emitovana je i u vestima nacionalne televizije RTCG čime je dodatno podignuta svest o ovom problemu. Uz dodatne doprinose građana, razmenu fotografija i video snimaka, Boka News je bila u mogućnosti da dalje izveštava i dobije odgovor od lokalnih vlasti o datoj situaciji. 

Severna Makedonija

Kumanovo news istražilo je ilegalne deponije na severoistoku Severne Makedonije. U članku su predstavljeni analiza stanja, kao i infografika i fotografije koje su građani slali putem upitnika. Priča se takođe dotiče rešenja koja su građani predložili za rešavanje problema u oblasti upravljanja otpadom. 

Serbia

Nova ekonomija iskoristila je ECR alat da istraži izazove onlajn nastave tokom pandemije iz različitih perspektiva.  U ovim člancima pažnju su usmerili na probleme sa kojima se suočavaju deca sa invaliditetom. Većina roditelja i nastavnika saglasna je da je ovaj metod nastave loše prilagođen njihovim potrebama, kao i da im nedostaje materijal za učenje. Sve to je nametnulo dodatni teret porodicama ove dece.