Novinari i novinarke koji rade u lokalnim informativnim redakcijama pokrivaju širok raspon različitih priča i naviknuti su da pišu o različitim temama. Međutim, kada je izbila pandemija Covid- 19, mediji ne samo da su morali da upravljaju povećanom tražnjom za vestima uz ograničene resurse, već i da filtriraju veliku količinu "lažnih" vesti o virusu.

Suočen sa izazovom tačnog izveštavanja o COVID- 19, tim programa Media for All odgovorio je na vanrednu situaciju tako što je razvio prilagođenu obuku i mentorski program za odabrane lokalne medije na Zapadnom Balkanu.

Međunarodna reporterka na polju zdravlja i nauke, Keri Šeridan, održala je seriju radionica za uključene medije. Rekla je: "Od početka 2020. informativni mediji širom sveta našli su se u situaciji da izveštavaju o koronavirusu, a veliki broj njih nije imao novinare i novinarke specijalizovane za oblast nauke i zdravstva. 

"Naš cilj u okviru programa Media for All je da podelimo najbolje prakse za novinare i novinarke, pokažemo izveštačima kako da pronađu tačan izvorni materijal i damo im savete o tome kako da pronađu i intervjuišu odgovarajuće eksperte kako bi ovu promenljivu situaciju stavili u kontekst.

Šesnaest lokalnih medija iz regiona čija su sedišta u van glavnog grada, a koji bi ostvarili najveće koristi od mentorstva i obuke o tome kako se producira relevantan, činjenično zasnovan sadržaj o pandemiji, učestvovalo je u Programu. U partnerstvu sa Albany Associates, održali smo radionice na temu borbe protiv lažnih vesti putem verifikacije sadržaja. Na tri sesije imali smo veliku posećenost novinara iz celog regiona koji su rekli da im je obuka bila od pomoći, posebno kada je reč o uočavanju lažnih video zapisa i fotografija i proveri činjenica.

Borba protiv lažnih vesti i dezinformacija

Svakom mediju dodeljen je mentor/ka koji su ih savetovali o načinima za razvoj ideja za priču u vezi sa krizom prouzrokovanom pandemijom COVID- 19, u oblastima zdravstva, obrazovanja, životne sredine, ekonomije, sporta, nasilja u porodici, politike i opštih ljudskih interesovanja.

Žaneta Skerlev, mentorka, prokomentarisala je: “Pomogla sam reporterima da vesti stave u kontekst i učine ih relevantnijim za svoje publike. Predstavljali smo ljudske priče o tome kako je COVID- 19 uticao na ljude- od dana u životu jedne medicinske sestre, do toga kako je vlasnik radnje zamalo izgubio svoju radnju i kako su se roditelji dece sa invaliditetom nosili sa ograničenjima." 

Mentori/ke su radili sa svim vrstama medija- onlajn, TV, radio i digitalnim medijima. Svoj pristup prilagodili su potrebama svakog od pojedinačnih medija. Ključni izazov ogledao se u činjenici da većina medija posluje sa malim brojem zaposlenih, dok je COVID-19 sam po sebi uticao i na mentore/ke i na polaznike obuke. 

"U dva medija sarađivao sam sa iskusnim novinarima, tako da im nije bila potrebna velika praktična podrška, dok sam u trećem mediju bio mentor mladim ljudima. Međutim, jedan od najvažnijih rezultata je to što smo razgovarali o različitim pristupima izveštavanju. Takođe sam pomogao timovima da unaprede svoje menadžerske i organizacione veštine kako bi delotvornije upravljali svojim vremenom u cilju izrade boljeg proizvoda. Uz moje savete i praktične veštine koje su stekli, jedan od urednika rekao je da je uočio povećanje čitanosti njihovih priča o COVID-19", rekao je Saša Leković koji je realizovao obuku za tri medija.