Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Mark Martin

Obrazovne tehnologije i web alati 2.0

Ova prezentacija je istražila na koji način možemo da koristimo obrazovne tehnologije kako bismo zainteresovali učenike za nastavu, kao i kako možemo da stvorimo kulturu korišćenja tehnologija u obrazovanju što će doprineti boljim rezultatima pri savlađivanju lekcija na duži vremenski period. Mark je objasnio da tehnologija ne treba da bude glavni fokus, već da su inovacija i kreativnost primarni.

Mark Martin je izvanredan predavač sa značajnim iskustvom u držanju inovativnih i inspirativnih predavanja. Radio je kao konsultant na brojnim projektima u saradnji sa Microsoftom, Intelom, JP Morganom, Barclay’s bankom, Tech City UK, Appshed, Akademijom Chains. Takođe, držao je predavanja na temu korišćenja mobilnih tehnologija u nastavi i učenju na najvećem britanskom događaju posvećenom novim tehnologijama u obrazovanju (Bett Show) 2013. i 2015. godine, kao i na konferenciji “Nove tehnologije u obrazovanju 2016”.

Microsoft

PLATINUM PARTNER

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Suština ove misije је pružanje impresivnih i inkluzivnih iskustava koja podstiču proces učenja tokom celog života, podsticanje razvoja osnovnih veština i podrška nastavnicima u vođenju i negovanju aspiracija i strasti učenika ka znanju. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

KOORGANIZATOR

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.

Moderne tehnologije i moderni jezici

GORDANA VLADISAVLJEVIĆ
Upotreba tehnologije u nastavi stranih jezika predstavlja važno sredstvo motivacije i prenošenja fokusa na studente.

Pročitajte ceo tekst

Natalija Kucirkova

Upotreba ekrana osetljivih na dodir kod predškolaca

Na osnovu međunarodnih dokaza, Natalija je predstavila sveobuhvatan i lako dostupan pregled ključnih prednosti i ograničenja prilikom upotrebe ekrana osetljivih na dodir sa decom uzrasta od dve do osam godina. Pažnja je bila posvećena novim karakteristikama tableta i pametnih telefona u ranim fazama učenja i efektivnoj pedagogiji potrebnoj za inovativnost u praksi.

Natalija Kučirkova je profesor na Univerzitetskom koledžu u Londonu. Njeno istraživanje se odnosi na inovativne pristupe podršci razvoju digitalne pismenosti i upotrebe digitalnih tehnologija kod dece. Ona je osnivač i predsednik "Specijalne interesne grupe za digitalne knjige za decu i aplikacije za pismenost" u britanskom Udruženju za opismenjavanje.

Nil Moris

Institucionalna upotreba i prednosti digitalnih tehnologija

Ova prezentacija je uspešno predstavila širok spektar digitalnih tehnologija u podršci studenata u Lidsu sa strateškog i operativnog stanovišta fokusirajući se na učenje i učenike. Primeri su uključivali razvijanje najvećeg automatskog sistema za snimanje predavanja u Evropi, organizovanje MOOC kurseva za preko 500.000 slušalaca i upotrebu mobilnih aplikacija za uživo glasanje u učionici.

Nil Moris je predsednik odbora za obrazovne tehnologije, inovacije i promene na Fakultetu za obrazovanje i direktor digitalnog učenja na Univerzitetu u Lidsu. Nil se ranije bavio neuronaukom, a trenutno se bavi istraživanjima u oblasti obrazovnih tehnologija, učenja na daljinu i mešovitog učenja. 

Nil Rikus

Šta da radimo kada ima previše Scratch-a?

Scratch se uspešno koristi u osnovnim školama širom sveta za uvođenje dece u programiranje. Međutim, postoji opasnost da učenici mogu da se izoluju ako se često koristi isto programersko okruženje. Tokom ove sesije, razgovarali smo o nizu hardvera i softvera za povećanje programa za učenike u sklopu Scratch-a, koji se kao alternativa Scratch-a mogu koristiti za ojačavanje i uvođenje novih programski koncepta.

Nil je profesor na predmetu računarstvo na Univerzitetu u Herfordširu. Takođe je i asistent za računarstvo na kursevima na Brunel Univerzitetu i Univerzitetu u Lidsu. Uspešno je pripremio stotine nastavnika za posao u školama i održao širok spektar obuka.

Oracle

Zlatni partner

Oracle Akademija obučava više od 1.9 miliona studenata širom sveta u veštinama koje su relevantne za današnje tržište rada. Mali broj oblasti može da pruži veće mogućnosti studentima današnjice nego što to čine računarske nauke i inženjering. Kako bi pomogla predavačima da zainteresuju svoje studente za ove oblasti, Oracle Akademija im pruža resurse koji su savremeni, relevantni za tržište i korisni.

Rejčel Maksvel

Snimanje predavanja – Da li je KORISNIK uvek u pravu ?

Ovo predavanje je govorilo o balansiranju između zahteva studenta za snimanjem lekcija i institucionalne agende koja vrednuje aktivan, mešovit i personalizovan pristup u učenju. 

Upotreba AMUP: institucionalni pristup aktivnom mešovitom učenju

Univerzitet Northempton polako zauzima mesto gde „aktivno mešovito učenje“ postaje normalno. Ovo predavanje je predstavilo izazove sa kojima se susrećemo na Univerzitetu želeći da razvijemo aktivne učenike i nastavnike uključene u proces mešovitog učenja.

Rejčel je šef odeljenja na Institutu za učenje i razvoj nastave u okviru britanskog Univerziteta Northempton. Njena uloga uključuje vođenje institucionalnih projekata u razvijanju politike i prakse i ostvarivanje strateških ciljeva univerziteta. 

Richard Gerver

Richard Gerver | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA  

Richard je jedan od najslavnijih govornika na svetu. Njegov uvid u promene, liderstvo i obrazovanje su jedinstveni zahvaljujući izvanrednom putu koji je sam prošap od glumca, copywrittera i agenta za nekretnine, pa sve do nagrađivanog nastavnika i direktora škole, čiji je rad krunisan Britanskom nagradom za obrazovanje i nagradom UNESCO-a.

PREZENTACIJA

Sutra pripada onima koji se pripremaju za to!

Dok razvijamo obrazovni sistem koji će naše učenike pripremiti za složenu budućnost, Richard želi da istraži kako napredak u tehnologiji utiče na radno mesto nastavnika, ali i šta donosi učenicima. On će podeliti neke od njegovih jedinstvenih uvida u to kako će promene uticati na nastavu i učenje.