Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Dajana Lorilard | @thinksitthrough

Integrisano učenje u stručnim školama 

26. FEBRUAR OD 09.45 | SALA "SPACE" 

Nastavničke inovacije za učenje u 21. veku

27. FEBRUAR OD 09.00 | SALA "ENTER"

Diana je profesor na predmetu Učenje uz digitalne tehnologije na Institutu za obrazovanje. Trenutno radi na razvoju "okruženja za podršku u dizajnu nastave" namenjenog nastavnicima kao i softvera koji je namenjen učenicima koji imaju problema sa razumevanjem matematičkih pojmova. Sa kolegama iz Brikbek univerziteta predaje na zajedničkom master programu Tehnologije učenja i radi kao zamenik direktora za oblast samostalnog učenja. Ranije je bila vođa tima za razvoj strategije e-učenja, a sada je član odbora Fondacije za e-učenje, Nadzornog odbora Fern univerziteta u Nemačkoj, kao i UNESCO instituta za upotrebu IT u obrazovanju u Moskvi.

Danijela Ljubojević

Izrada e-nastavnih materijala kroz objekte učenja

27. FEBRUAR OD 15.00 | SALA "INSERT"

Objekti učenja su nov pristup izradi nastavnih materijala u sistemima za upravljanje učenjem. Da bi se studentima pomoglo u e-učenju, potrebno je pripremiti dobro osmišljen pedagoško-metodički materijal koji je u isto vreme tehnički izvodljiv. Cilj ove prezentacije je da objasni izradu objekata učenja i da prikaže kako se primenjuju u nastavi engleskog jezika na Fakultetu informacionih tehnologija.

Danijela je predavač za engleski jezik na Fakultetu informacionih tehnologija u Beogradu. Glavne oblasti njenog interesovanja su platforme za učenje na daljinu. Objavila je nekoliko radova na temu integrisanja IKT-a u učionice. Pored nastavničkog rada, bavi se istraživanjem i dizajnom elektronskih nastavnih materijala. Autor je sajta "Propisi za nastavnike engleskog jezika" i bloga o nastavi jezika "Glotodidaktičke priče".

Danilo Borovnica

Značaj promene ritma u nastavi

26. FEBRUAR OD 11.15 | SALA "ENTER"

Upotreba IKT u nastavi ne treba da je statična, svedena na jednu dimenziju inače se ne razlikuje od standardnog ex katedra predavanja. Ona treba da posluži da promeni ritam u toku časa, u toku nedelje, da učini predmet prijemčivijim, da učini učenje igrom u kojoj se nadmećemo kao u bilo kojoj kompjuterskoj igrici. Primenom nekoliko IKT rešenja Danilo je promenio ritam u nastavi.

Danilo predaje matematiku u osnovnoj školi koristeći savremene metode i IKT. Prethodno iskustvo u IT sektoru mu umnogome pomaže da lakše vidi prednosti i mane pojedinih rešenja, teškoće pri implementaciji kao i benefite za učenike. Učesnik je nekoliko međunarodnih projekata i konferencija, dobitnik druge nagrade "Digitalni čas". Autor je nekoliko priručnika i aktivan član udruženja koja se bave edukacijom.

Darko Petrović

Primena računara kod dece predškolskog uzrasta

27. FEBRUAR OD 09.30 | SALA "ALT"

Šta podrazumeva upotreba tehnologije u predškolskom uzrastu? Ova prezentacija govori o “obuci” za upotrebu računara i digitalnih uređaja kroz iskustva privatne škole računara u radu sa predškolcima. Neke od tema prezentacije su motiv i polazne osnove, hardver, softver, uslovi rada, upotreba računara, štampača, skenera, digitalnog aparata, digitalne kamere i štampanog materijala za realizaciju programa. 

Darko je diplomirao na Tehničkom fakultetu u Čačku, a karijeru je započeo kao programer. Poslednjih 14 godina radi u prosveti kao nastavnik informatike, takođe je aktivan na projektima promocije nauke i obrazovanja, a kao preduzetnik učestvuje u izradi softvera i vrši obuku za rad na računaru.

Dejan Ljubojević

Onlajn učenje, ali na drugi način

26. FEBRUAR OD 15.15 | SALA "INSERT"

Ova sesija će se fokusirati na primenu LD (Learning Design) pristupa koji koristimo kada želimo da kreiramo onlajn verziju postojećeg kursa. Važna karakteristika pristupa je upotreba sistematskog istraživanja dizajna kao i to što mnogo preciznije indentifikuje šanse i opasnosti unutar njega. Ovaj pristup se javlja kao potencijalno rešenje mnogih problema koji se javljaju pri dizajnu i isporuci onlajn kurseva.

Dejan je predavač na Kingston univerzitetu u Londonu. Njegovo istraživanje u oblasti učenja poboljšanog tehnologijom je doprinelo veoma poznatim istraživačkim projektima Velike Britanije. Trenutno je fokusiran na primenu zaključaka svog istraživanja u praksi kroz različite softverske alatke, koje je razvio, za sistematski razvoj i unapređenje metoda, procesa i proizvoda za dizajn obrazovnih programa.     

Dejan Movrin

Aditivne tehnologije u visokom obrazovanju

27. FEBRUAR OD 14.45 | SALA "INSERT"

Aditivne tehnologije, poznatije kao "rapid prototyping" tehnologije, omogućavaju brzu materijalizaciju tj. fizičku izradu 3D kompjuterskih modela. Kroz prezentaciju biće izložene mogućnosti upotrebe savremenih uređaja za aditivne tehnologije u visokom školstvu, kako u nastavi tako i u izradi projekata i završnih radova studenata na primeru Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Dejan radi kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Aditivnim tehnologijama se aktivno bavi od 2009. godine i na tom polju uspešno sarađuje sa firmom 3D-CADDIT iz Beograda.

Dragan Domazet

Izazovi i perspektive onlajn studiranja

26. FEBRUAR OD 16.30 | SALA "INSERT"

Ovo predavanje daje prikaz izazova koji prate primenu onlajn studiranja u Srbiji, na bazi deset godina primene na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. Posebno se ukazuje na personalizaciju e-učenja kao na njegovu jedinstvenu mogućnost koja prevazilazi mogućnosti tradicionalne nastave.

Dragan je redovni profesor od 1991. godine. Usavršavao se na Univerzitetu u Ilinoju, a radio je i kao istraživač u Gintic institutu proizvodnih tehnologija i predavač na Tehnološkom Univerzitetu Nanyang u Singapuru. Postao je Ministar za nauku, tehnologiju i razvoj u Vladi Srbije 2001. godine i na toj poziciji ostao do 2004. Od 2005. osnivač i dekan Fakulteta informacionih tehnologija, a od 2010. osnivač i rektor Univerziteta Metropolitan.

Dragan Gašević

Analitike učenja, kako unaprediti sistem obrazovanja? 

27. FEBRUAR OD 16.15 | SALA "SPACE"

Dragan će predstaviti oblast analitičkog učenja i pružiće pregled iskustava stečenih u različitim slučajevima apliciranja. On će razmatrati ključne izazove sa kojima se hitno moramo suočiti kako bi analitičko učenje ostavilo dugotrajan trag na obrazovno istraživanje i vežbu. 

Dragan je redovni profesor na Univerzitetu u Edinburgu gde vodi univerzitetske i istraživačke aktivnosti u oblasti analitika učenja. Dragan je takođe predsednik i jedan od osnivača Društva za istraživanje u analitikama učenja. 

Dragan Kreculj

Modelovanje električnih kola na računaru 

26. FEBRUAR OD 11.30 | SALA "ENTER"

Ova prezentacija će predstaviti karakteristike i primene aplikacije 123D CIRCUITS za modelovanje električnih kola u nastavi. Dostupna preko interneta, ova aplikacija se odlikuje jednostavnim interfejsom (na protobordu) sa komponentama / uređajima. Integriše mikrokontrolersku platfornu Arduino i dozvoljava pisanje koda za upravljanje.

Profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja i računarstva, Dragan radi u OŠ „Jovan S. Popović“ u Beogradu. Od 2014. je spoljni saradnik ZUOV, a uskoro će steći zvanje naučni saradnik Mašinskog fakulteta u Beogradu. Napisao je brojne naučne radove za časopise i učestvovao na velikom broju stručnih konferencija. 

Dragana Aleksić | Aleksandra Bojović | Željka Bojić

Android aplikacija kao projekat iz oblasti kulture 

27. FEBRUAR OD 11.30 | SALA "ENTER"

Android aplikacija  "Upoznaj Šabac",  projekat iz oblasti kulture, delo je tima koji čine dve studentkinje FON, profesorka književnosti i učiteljica.  Veza osnovne, srednje i visokoškolske ustanove sa Gradskom upravom dovela je do nastanka aplikacije, koja je svoju primenu našla u obrazovnom sistemu.