Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Sajmon Kros

UČENJE KROZ OBNAVLJANJE GRADIVA

Ova prezentacija se bazira na dizajnu procesa učenja i predstavljanju novog pogleda na veoma važan proces obnavljanja gradiva pre testiranja. 

Sajmon je predavač na Institutu za tehnologiju u obrazovanju koji radi u sklopu Otvorenog Univerziteta Velike Britanije. Njegov rad se fokusira na nekoliko oblasti u koje spada ocenjivanje, dizajn procesa učenja, problemi koji se javljaju kod adaptivnog i vizualizovanog učenja i otvoreno onlajn učenje. Trenutno je uključen u nekoliko projekata koji su povezani sa institucionalnim programom ocenjivanja u sklopu Otvorenog Univerziteta.

Akademija Oracle

SREBRNI PARTNER

Akademija Oracle na globalnom nivou sprovodi programe za razvoj obrazovanja kada su kompjuterske nauke u pitanju kako bi podstakla inovacije, razvoj ve[tina i različitost na polju tehnologija. Svake godine, Akademija Oracle radi sa preko 3.1 miliona studenata u 110 zemalja. Kako bi obezbedili konstantan napredak na polju kompjuterskih nauka na svim nivoima, razvili su različita rešenja koja mogu da se koriste u učionici ili za potrebe istraživanja ne komercijalnog karaktera. U njih spadaju tehnologija,nastavni program,softver,radionice namenjene studentima,obuka nastavnika kao i sertifikati koje izdaje Oracle. Studenti razvijaju IT i poslovne veštine koristeći softver koji se upotrebljava u velikom broju industrijskih grana dok nastavnici prate tempo razvoja savremene tehnologije kroz stalne programe profesionalnog razvoja.

http://academy.oracle.com 

Centar za promociju nauke

PODRŽALI DOGAĐAJ

CPN Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija osnovana Zakonom o naučnim istraživanjima sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. Centar, u skladu sa svojim mandatom, sarađuje sa istraživačkim i obrazovnim institucijama (univerzitetima, istraživačkim centrima i školama) u Srbiji i svetu, blisko sarađuje sa vladinim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva tako što okuplja istraživače, edukatore, kreatore politike, organizacije civilnog društva, biznis i industriju i široku javnost u procesu istraživanja i obrazovanja. Krajnji cilj je uticati i prilagođavati generalne agende istraživanja kako bi odražavale potrebe društva i bavile se društvenim izazovima koji uključuju sve aktere uključene u proces.

Cisco

Cisco

SILVER PARTNER

Cisco je svetski lider u oblasti IT koji pomaže kompanijama da iskoriste buduće prilike kroz povezivanje. Od svog osnivanja ova kompanija se vodi konceptom rešenja koja su vođena specifičnim potrebama klijenta i izazovima sa kojima se suočava. Jedan par, koji je radio na Univerzitetu Stanford, želeo je da razmenjuje mailove iz kancelarija koje su se nalazile u različitim zgradama, ali nisu mogli zbog tadašnje tehnologije. Iz te potrebe nastao je ruter sa višestrukim protokolom.

Comtrade

Comtrade

SILVER PARTNER

Comtrade je dinamična i dobro uspostavljena grupa tehnoloških kompanija, sa 25 godina iskustva u inovacijama i stalnom razvoju nekih od najnaprednijih softvera na svetu. Osnovan kao kompanija za softverski inženjering i usluge, Comtrade se razvio u softverski proizvodni posao i sistemski integrator. Sa infrastrukturom svetske klase i kampusima u 10 zemalja, Comtrade posluje kao holding kompanija za živahne biznise, kao što su Comtrade Softvare i Comtrade Digital Services, kao i inkubator za nove i uzbudljive tehnologije.

Mobilni telefon na školskom času

KATARINA ALEKSIĆ
Dali smo učenicima priliku da pišu programe za uređaj koji predstavlja jednu od osnova njihovog svakodnevnog života.

Pročitajte ceo tekst

Cisco

BRONZANI PARTNER

Cisco je svetski lider u oblasti IT koji pomaže kompanijama da iskoriste buduće prilike kroz povezivanje. Od svog osnivanja ova kompanija se vodi konceptom rešenja koja su vođena specifičnim potrebama klijenta i izazovima sa kojima se suočava. Jedan par, koji je radio na Univerzitetu Stanford, želeo je da razmenjuje mailove iz kancelarija koje su se nalazile u različitim zgradama, ali nisu mogli zbog tadašnje tehnologije. Iz te potrebe nastao je ruter sa višestrukim protokolom.

http://www.cisco.com/yu 

Comtrade Distribution

BRONZANI PARTNER

Comtrade Distribution je deo Comtrade grupe i regionalni lider u distribuciji IT opreme, consumer elektronike i mobilnih telefona. Uz pomoć 260 vrhunskih profesionalaca i preko 20 godina iskustva, ova kom panija je posvećena izgradnji uspešnih partnerstava sa više od 50 globalno značajnih vendora i partnerima iz celog regiona. Uz najširi spektar proizvoda, efektnu logistiku i snažnu marketinšku podršku, Comtrade Distribution je prva regionalna IT kompanija koja koristi standarde ISO 9001 sertifikata i jedina čiji portfolio obuhvata čak 5.000 IT proizvoda i 250 proizvoda consumer elektronike.

www.comtradedistribution.com 

Dizajner medija u obrazovanju

MARINA PETROVIĆ
Želite da primenite nove tehnologije u nastavi, ali ne znate kako? Pozovite u pomoć dizajnera medija u obrazovanju! 

Pročitajte ceo tekst

Intel

SREBRNI PARTNER

Intel čini najneverovatnija iskustva budućnosti mogućim. Inovacije kompanije Intel proširuju bazu do koje kompanija dopire i osnažuju računarstvo personalnim uređajima i poslovnim serverima, cloud-om, čine internet stvari (IoT) pametnijim i povezanijim, a pomažu i da se osigura bezbednost naših digitalnih života. Rad više od 100.000 zaposlenih transformiše poslovanje, podstiče nova otkrića i unapređuje ljudska iskustva.