Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Dragana Malidžan Vinkić

Unapređenja inkluzivnog obrazovanja primenom IKT

26. FEBRUAR OD 16.30 | SALA "SPACE"

Grupa za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja aktivno radi na unapređivanju kvaliteta obrazovanja i pristupačnosti obrazovanja i vaspitanja za svu decu u Srbiji. Uloga IKT-a u procesu podizanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je ključna jer omogućava da se nastavni procesi prilagode pojedinačnim potrebama dece. Osim toga, IKT može doprineti pravovremenom informisanju svih aktera u obrazovanju i podići stepen njihove uključenosti i interakcije. 

Dragana radi kao saradnica za inkluzivno obrazovanje u Grupi za socijalnu inkluziju. Devet godina je radila kao nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi i ima iskustva u radu sa učenicima sa teškoćama u razvoju i invaliditetom. Aktivno radi na promociji inkluzivnog obrazovanja i pristupačnosti obrazovanja svoj deci. 

Dušan Milovanović

Liderstvo u školama

27. FEBRUAR OD 14.15 | SALA "ALT"

Liderstvo u obrazovanju je izuzetno važno, jer ono mobiliše, aktivira i oblikuje veliki deo energije nastavničkog kolektiva, koji bi, bio upravljan i podstican samo formalnom zakonskom regulativom – ostao neiskorišćen. Ova prezentacija će prikazati osobine koje lidera u obrazovanju izdvajaju od „menadžera“ među kojima su vizija, dugoročno sagledavanje i planiranje i podsticanje saradnika ličnim primerom i osobinama, kreativnošću i entuzijazmom. Lider mora posedovati i stručno znanje, poznavanje zakonskih propisa, mora biti informisan, komunikativnan i posvećen opštim ciljevima. 

Dušan je direktor Politehnike - škole za nove tehnologije u kojoj radi tri decenije na različitim pozicijama. Stekao je veliko iskustvo u povezivanju škole i mašinske industrije, a kasnije IT sektora i drugih socijalnih partnera.

Džon Tompson

Prevazilaženje jaza

26. FEBRUAR OD 14.15 | HALL 'INSERT'

Prilikom upisa na fakultet, studenti se suočavaju sa specifičnim zahtevima u pogledu kritičkog i originalnog razmišljanja. Oni moraju da shvate kako da poštuju autorska prava i kako da se izraze kada koriste tuđe ideje. Upotrebom tehnologije protiv plagiranja može se pomoći studentima da se spreme za ovu promenu i premoste jaz između srednjeg i visokog obrazovanja.

Džon Tompson je šef odeljenja za književnost i nastavnik književnosti u QSI Internacionalnoj školi u Sarajevu. Poseduje diplome sa Duke Univerziteta, Univerziteta u Kaliforniji kao i sa Univerziteta Harvard. Džon se fokusira na smanjenje učeničkog plagiranja korišćenjem obrazovne tehnologije. On takođe organizuje obuke za kolege i koje su, pod njegovim vođstvom, počele da primenjuju tehnologiju radi dobijanja povratnih informacija od učenika i povećanja njihove originalnost.

Edin Kadić

Međunarodni projekat "E-medica"

26. FEBRUAR od 17.15 | SALA "ENTER"

Projekt "E-medica" predstavlja virtualnu zajednicu svih zdravstvenih škola Republike Hrvatske i inostranih škola iz Slovenije, Srbije i Makedonije. Bazira se na izradi edukativnog portala medicinskih škola, komunikaciji učenika i nastavnika putem interneta, video konferencijama i opštem korištenju IKT u školama. U osnovi, "E-medica" je projekt stvaranja virtuelne zajednice medicinskih škola kroz nove didaktičke pristupe podučavanja i učenja u školama putem Interneta. 

Edin je diplomirao hrvatski jezik i istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru gde preko 30 godina radi u Medicinskoj školi kao profesor hrvatskog jezika, istorije umetnosti i kao školski administrator. Dobitnik je Grba Grada Zadra za uzorne uspehe i postignute rezultet na polju vaspitanja, obrazovanje i informacione nauke. 

Igor Popov

Khan Akademija na srpskom jeziku

26. FEBRUAR OD 12.00 | SALA "ENTER"

Khan Akademija je platforma sa besplatnim obrazovnim sadržajima koja obuhvata preko 6.000 snimaka, preko 100.000 zadataka i podršku za virtuelna odeljenja sa statistikom u realnom vremenu. Njena upotreba u školi omogućava primenu novih modela kao što su blended, flipped i drugi. Od nedavno, ova platforma i sadržaji iz matematike osnovne škole, dostupni su na srpskom jeziku.

Igor već više od deset godina radi kao softverski inženjer, ali duže vreme mu se fokus interesovanja nalazi u preseku obrazovanja i IT-ja. Bavljenje informacionim sistemima iz bankarskog i berzanskog sektora, upotpunio je volontiranjem na polju novih obrazovnih platformi kroz zagovorništvo Khan Akademije za srpski jezik. 

Iva Urdarević | Katarina Aleksić | Verica Arula

Komuniciramo uz IKT

26. FEBRUAR od 11.30 | SALA "INSERT"

Učenici škole za oštećene sluhom-nagluve „Stefan Dečanski“ i OŠ „Branislav Nušić“ pronašli su novi način i kanal komunikacije. Upotreba IKT-a  omogućila im je da prevaziđu komunikacione barijere, uspostave međusobnu saradnju, uče jedni od drugih i bolje se upoznaju. Zajedno su obeležili EU CodeWeek 2014 i 2015, programirali i realizovali projekat na platformi Edmodo na temu izbora zanimanja.

Iva je dipl.surdolog - nastavnik i u školi za gluve i nagluve učenike radi kao nastavnik engleskog jezika zajedno sa koleginicama Katarinom koja predaje informatiku i Vericom koja je nastavnik srpskog jezika.

Ivan Kalaš | @ivan_kalas

Edukativno programiranje kao sredstvo za učenje

26. FEBRUAR OD 12.30 | SALA "SPACE"

Ivan će predstaviti strategije i materijale za razvijanje savremenog programiranja namenjenog svakom detetu i načinima njihove implementacije u državnim školama. Svako dete treba da razvija svoje veštine u 21. veku kroz istraživanje. Govoriće i o širim aspektima i potencijalu digitalnih tehnologija u ranom detinjstvu i osnovnom obrazovanju.

Korišćenje digitalnih tehnologija u vrtićima

27. FEBRUAR OD 10.15 | SALA "ALT"

Ivan je profesor u IT obrazovanju fokusiran na razvoj nastavnog plana i programa za informatiku u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, razvoju udžbenika i drugih učila za IKT u obrazovanju. Član je Internacionalnog savetodavnog odbora „Microsoft“ partnera u sklopu projekta „Learning programme“ i član upravnog odbora UNESCO instituta za informacione tehnologije u obrazovanju.

Ivan Stojanović | Jovica Milisavljević

Nove tehnologije i fizika čestica

26. FEBRUAR OD 11.45 | SALA "ENTER"

Pomoću Cernovog sajta učenicima se objašnjavaju osobine elementarnih čestica, a zatim u „Minervi“, Cernovoj aplikaciji, učenici pokušavaju da, kao pravi naučnici, otkriju Higsov bozon i njegove osobine. Na kraju programa se organizuje video konferencija između više škola, porede rezultati i diskutuje o dobijenim vrednostima.

Ivana Banković | Sanja Tasić | Marko Banković

EcoReporters – aplikacija za učenje engleskog jezika

27. FEBRUAR OD 12.15 | SALA "ALT"

EcoReporters je mobilna aplikacija za učenje engleskog jezika kojom je tim nastavnika iz Srbije pobedio na međunarodnom takmičenju Learnathon 2015 u Budimpešti. Ova mobilna aplikacija omogućava učenicima da na svojim mobilnim uređajima sami naprave video reportaže na temu ekologije i očuvanja životne sredine, dok istovremeno razvijaju jezičke veštine na engleskom jeziku. 

Ivana Gađanski | Nikola Božić | Miroslava Raspopović

Edukativni Fab Lab Petnica: primena digitalne fabrikacije u STEM nastavi

26. FEBRUAR OD 15.15 | SALA "ENTER"

Projekat Fab Lab Petnica finansiran je od strane Kraljevske norveške ambasade, predstavlja zajednički rad organizacije Fab Inicijativa, Naučnog centar Petnica i Metropolitan Univerziteta u Beogradu. Cilj mu je da srednjoškolcima i njihovim nastavnicima prirodnih i tehničkih nauka pruži znanje i alate potrebne za implementaciju koncepta "FabLab @ School" i preduzetničkih principa.