Program Media for All je predstavljao "akademiju" za Amfora Media. Tokom ovog programa, naš tim je razvio nove pristupe i unapredio profesionalno izveštavanje.

Isto tako, naša publika je postala aktivnija i pomagala nam je da poboljšamo kvalitet izveštavanja. Mladi profesionalci i profesionalke se suočavaju sa brojnim izazovima u medijskom okruženju koje je sve osetljivije na društvena i politička dešavanja. Sa druge strane, mali mediji u kojima rade mladi poseduju ograničene tehničke i finansijske mogućnosti.

"Formula" podrške koju nam je pružio projekat Media for All donela je nešto što se može smatrati inicijativom koja se po prvi put dešava u Albaniji.

Kombinacija teorije, podrške sa opremom i realizacije u praksi pokazala se efikasnom za Amfora Media. Razvili smo naše standarde izveštavanja i angažovanja publike.

Po prvi put smo u naš medij doneli dva veoma kreativna formata posvećena mladima. Video serijal "Kultura u minuti" predstavljao je novinu za onlajn medijski sadržaj u Albaniji. U vremenskom intervalu od oko jedne minute predstavili smo veoma zanimljive istorijske informacije, kombinovane sa izveštavanjem i interaktivnom grafikom.

Serijal podkasta "Glas kulture" je takođe pomogao da proširimo fokus Amfore. Izašli smo van okvira kulturnog nasleđa i arheologije; izveštavali smo o društvenim problemima, digitalnim pravima i pravima žena. Takođe smo predstavili i likove i istorijske događaje od značaja za kolektivno sećanje. Osnažili smo glas mladih i umetnika.

Alat za Aktivno izveštavanje građana (ECR) je uspešan način za angažovanje publike. Amfora je ranije kreirala nekoliko formi za angažovanje publike, ali nijedna od njih nije bila uspešna. ECR alat nam je doneo revoluciju; stotine građana donosilo nam je kvalitetne izveštaje čime smo naše priloge obogaćivali prethodno neobjavljenim informacijama, fotografijama i dokumentima.

Obuka koju smo pohađali tokom projekta unapredila je naše novinarsko izveštavanje, u kombinaciji sa tehnikama pisanja i snimanja video i audio zapisa.

Takođe smo više fokusirani na fenomene povezane sa dezinformacijma, lažnim informacijama i lažnim vestima. Nakon mentorstva, unapredili smo naše politike i kreirali dva interna vodiča: "Vodič za bezbednost na radu" i "Vodič za izveštavanje o rodnim pitanjima".

Podrška u vidu opreme nam je od neprocenjivog značaja; naše istraživačko novinarstvo je sada mnogo bezbednije. Koristimo opremu za komunikaciju i snimanje na daljinu, što je doprinelo da naši reporteri i reporterke budu bezbedniji kada izveštavaju o uništavanju arheoloških ruševina.