Naša medijska situacija je takva da su mladi mediji, a pre svega mediji ZA mlade, koje kreiraju mladi, gotovo nevidljivi, ekonomski neodrživi i postoje samo zahvaljujući ogromnoj volji pojedinaca koji su spremni da ulažu sebe mnogo preko svojih kapaciteta jer su uvereni da mogu da naprave pozitivnu promenu. Za ovakve medije je vrlo malo programa podrške, a vrlo često programi podrške su takvi da ne slušaju mlade redakcije i njihove realne potrebe – već ih medijski stručnjaci kreiraju na osnovu svojih uverenja i predubeđenja o tome kako mladi mediji treba da izgledaju. A medijska situacija se svakodnevno menja, trendovi se menjaju i vrlo često su programi koji se nude zastareli ili ne odgovaraju realnosti jedne male i pre svega volonterske redakcije, kakve su većinom omladinske redakcije u Srbiji.

Media for All tim kontinuirano SLUŠA redakcije, prati njihove potrebe i želje i pokušava da nam pruži podršku u smeru koji smo mi odredili. Ne utiče na našu uređivačku politiku, ne nameće nam teme, ni sadržaje, niti daje “recepte” kako nešto MORA da se uradi već prosto pita – šta vam je potrebno i kako možemo da vam pomognemo? I to je jako dragoceno.

Poslednjih godina, od kako je naša redakcija deo ovog programa,učestvovali smo u raznim aktivnostima i sve nam je bilo vrlo značajno. Naravno da je finansijski deo važan i da bez podrške malih grantova ne bismo mogli da ostvarimo mnoge stvari, pa čak ni da nabavimo opremu koja nam je potrebna za svakodnevni rad, ali ono još važnije od toga je što nam je pruženo znanje, kao i mogućnost za umrežavanje.

Bili smo u mogućnosti da sarađujemo prekogranično i razmenjujemo iskustva, bili smo u mogućnosti da učimo u Londonu od sjajnih stručnjaka, a imali smo mogućnost i za rad sa mentorima i mentorkama i taj deo nam je bio i najkorisniji zato što su sve sesije bile usmerene na konkretne izazove sa kojima se susreće konkretna redakcija, kao i na razvoj naših ideja i kapaciteta. Sve praktično, sve korisno.

Takođe, učešće u ovom programu dalo nam je priliku da istražujemo i radimo na temama koje su važne i društveno relevantne, što opet nije toliko često da mladi mediji dobiju grant i u okviru aktivnosti imaju slobodan izbor da se bave “teškim” temama  koje nisu komercijalne i ne donose puno klikova. Važan aspekt programa - podrška koja nije bila uslovljena kvantitativnim indikatorima, brojem lajkova ili šerova na društvenim mrežama, i usmerenost na kvalitet sadržaja koji se proizvodi. Retki su programi koji neguju kvalitet ispred kvantiteta, što je velika vrednost Media for All (i Media for Youth).