Glavna motivacija za učešće u projektu Media for All bila je mogućnost za pohađanje obuka i radionica.

U Vidi Vaka težimo da naglasak u našim pričama stavimo na pronalaženje rešenja za konkretna pitanja na kojima radimo. Mi uglavnom radimo na pričama koje nisu zastupljene u većini medija i želimo da, ubuduće, damo prioritet pronalaženju rešenja za probleme koje budeo obrađivali u ovim pričama. Stoga mi je obuka bila od velikog značaja - pomogla mi je da razumem kako da uložim više napora u pronalaženje savršenog modela za rešenje, odnosno da kraj priče nije u tome da se samo navede ideja za rešenje, već da se temeljnije istraži suština, da se identifikuje problem, njegov izvor, da se razume da li se nešto može promeniti, da se uoče moguće prepreke i da se ponudi konkretno rešenje. Na obuci sam naučila nove tehnike intervjuisanja koje mogu da koristim sa svojim sagovornicima i sagovornice, a naučila sam i kako da biram sagovornike/ce. Kada je reč o globalnim svetskim problemima, po mom mišljenju, veoma je važno da sa upoznamo sa iskustvima kolega i koleginica iz drugih zemalja kako bismo unapredili novinarsko izveštavanje i razmenili različita iskustva. Uvek ima prostora da se naše priče dopune kako bi se aktivno doprinelo pronalaženju rešenja za sistemske probleme, posebno u društvu poput našeg.

Radionice su mi pomogle u radu u smislu da sada mnogo više razmišljam o tome koga bi trebalo da uključim u svoje priče, odnosno koga bi trebalo da pitam za odgovore o određenim temama i da li postoji podjednaka rodna zastupljenost, jer ranije ovaj segment nisam mnogo uzimala u obzir. Stoga, i mi kao novinari možemo da imamo uvid u to na koliko ključnih funkcija i u kojoj meri su u institucijama zastupljene žene.

Radionica o rodnim dezinformacijama naučila me je da dezinformacije počivaju na lažnim ili obmanjujućim rodno-zasnovanim informacijama protiv žena, sa ciljem diskreditovanja žena i devojaka. Često se dešava da publika ne primećuje dezinformacije i ne može da ih prepozna kada su im servirane u masovnim medijima, dok one sa druge strane postaju sve učestalije. Zbog svega toga, mediji moraju više da rade na prepoznavanju rodnih dezinformacija, kao i na njihovom iskorenjivanju ako želimo da imamo društvo jednakosti.

Programi ove vrste su važni za mlade profesionalce - ne samo zbog finansijskog dela, već i zbog sticanja novih i drugačijih veština i iskustava. Štaviše, ovakvi studijski programi i radionice nude brz način za uspostavljanje mreže mladih novinara i novinarki sa celog Balkana, čime se doprinosi sticanju novih iskustava i uvida u percepcije drugih ljudi.