Mladima u medijima  potrebna je podrška na svim nivoima. Stoga sam kao novinarka i urednica još uvek na početku karijere smatrala da je učešće u Media for All odlična prilika za mene i moj tim. Kao omladinska redakcija, svakodnevno se trudimo da poboljšamo svoj rad, a Media for All programi su bili prilika koja će nam doneti mnogo novog znanja i iskustava. Koncept koji nudi saradnju sa medijima i organizacijama iz regiona mi je jako drag jer ti kontakti uvek imaju i potencijal da postanu prijateljstva i nakon završetka projekta.  

Kroz sve aspekte programa sam imala određenu vrstu podrške - što govori da je program sveobuhvatan. Za mene kao mladu osobu koja se bavi medijima i radi u jednom omladinskom lokalnom mediju, jako je važno da steknem iskustva van moje lokalne zajednice, kao i uvid u druge načine rada. Time dobijam inspiraciju i motivaciju, ali i širim svoje vidike. Uz teorijsko nadograđivanje znanja i praktični rad, osetila sam i podršku svih iz tima Media for All i videla da veruju u nas.  Njihova podrška je takođe faktor koji utiče na konačni uspeh. Osim trenera/ica, mentora/ki, predavača/ica i koordinatora/ki, koleginice i kolege  iz drugih timova su takođe pružali podršku jedni drugima i sigurna sam da će ta podrška da se nastavi i u daljem radu svih nas.

Aktivnosti Media for All su osnažile ceo moj tim, bez obzira na to ko je od nas u njima učestvovao. Mi smo tim u kome učimo jedni od drugih, samim tim su svi stekli bar deo znanja iz ovog programa. Media for All je u svakom smislu osnažio tim i redakciju Radija Active Zenica.  

Pored toga, kada je moj lični razvoj u pitanju, aktivnosti ovog programa su dovele do većeg samopouzdanja u radu, razvoja novih veština i upotrebe stečenih znanja. Kroz rad sam se suočavala sa raznim izazovima od kojih sam neke i ja samoj sebi postavljala, ali sam ih uz podršku tima Media for All uspešno i prevazilazila.  

Mislim da je jako teško izdvojiti jedan deo programa kao najkorisniji, jer u svakoj aktivnosti ima nečeg što doprinosi radu medija i redakcija koje učestvuju u programu. Kao i u prethodno iznetim utiscima, akcent moram staviti na znanje koje iskusni profesionalci prenose učesnicima/ama. Bez obzira na to koliko kao novinari/ke znamo svoj posao, bavimo se poslom u kojem je uvek potrebna nadogradnja i koji se često menja s trendovima. Kombinacija znanja i iskustva koji nam se pružaju u okviru ovog programa je nešto što je, po mom mišlljenju, svima najkorisnije u poslu kojim se bavimo.

U Bosni i Hercegovini je za kvalitetan rad jako bitno neformalno obrazovanje. U poslu kao što je novinarstvo, znanje se ne može steći isključivo kroz teoriju.  Zato je važno od koga učimo i čiji rad analiziramo s ciljem da kreiramo kvalitetan sadržaj za svoje medije. Mladi  kroz ovaj program dobijaju pristup dobrim uzorima na koje se mogu ugledati i od kojih mogu učiti. Ono što je još mladima bitno danas jeste atmosfera u kojoj rade, a kroz Media for All uz znanje dobijaju i opuštenu atmosferu za rad kao i slobodu – bez uticaja na izbor tema i uređivačku politiku. Još jedna stvar koja se stiče godinama su kontakti, a učešćem u ovom programu mladi su dobili mnoštvo prilika za umrežavanje.