Žena sa naočarima nagnuta preko stola pokazuje na ekran laptopa dok muškarac i žena sede i posmatraju

Komponenta našeg programa Media for All koja se odnosi na rodnu ravnopravnost bavi se nejednakostima u iskustvima novinara i novinarki, urednika i urednica, menadžera i menadžerki kroz obuku, umrežavanje i mentorstvo. Sarađujemo se medijima iz regiona Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) na uvođenju etičkih i uređivačkih politika u cilju predstavljanja različitosti i različitih mišljenja njihovih publika. 

British Council radi u partnerstvu sa Thomson Foundation, BIRN i INTRAC na realizaciji programa Media for All koji finansira Vlada Velike Britanije. Podržavamo medije u postizanju finansijske i strukturne otpornosti i unapređenju rodne ravnopravnosti na radnom mestu, što im omogućava da produciraju kvalitetniji, relevantniji i rodno osetljiviji sadržaj koji privlači i uključuje nove publike, uključujući žene, mlade i marginalizovane grupe.  

Naša vodeća ekspertkinja za rodna pitanja, Lejla Hadžiahmić objašnjava šta je to što radimo kako bismo osigurali da rodna ravnopravnost bude adekvatno zastupljena. 

Rodna istraživanja- gde se trenutno nalazimo

Na programu Media for All prepoznajemo da je ravnopravnost važna ne samo kao komponenta politika, već i sama po sebi. Rodna ravnopravnost u medijima predstavlja moćan cilj, jer mediji oblikuju naša društva putem sadržaja koji prezentuju svojim publikama. Mediji mogu biti instrument za promenu u smeru ostvarivanja rodne ravnopravnosti, ili suprotno tome, mogu doprineti održavanju postojećeg stanja gde se muškarci nalaze na položajima na kojima se odlučuje a žene su isključene i obesnažene.

Naše istraživanje u sektoru medija na Zapadnom Balkanu potvrdilo je postojanje rodne neravnopravnosti i različitih vidova nevidljivosti žena. To posledično oblikuje strukture, politike, procese, sisteme podrške i zastupljenost u sektoru medija, što rezultira neadekvatnim prepoznavanjem konkretnih potreba i interesa muškaraca i žena.  Nakon sprovedenog istraživanja i analize trenutnog stanja, pokrenut je određeni broj rodno transformativnih aktivnosti za zatvaranje postojećih jazova i unapređenje postojećih rodnih odnosa u nadi da ćemo pokrenuti transformaciju ukorenjenih neravnopravnosti u ravnopravnosti.

Obuka, mentorstvo i mapiranje u oblasti rodne ravnopravnosti

Imajući navedeno u vidu, sarađujemo sa grupom od 15 vodećih ekspertkinja u oblasti rodne ravnopravnosti i medija širom regiona, koje su rade na realizaciji obuka, mentorskog programa, mapiranja, istraživanja i razvoja.  Od početka našeg programa:

  • pokrenuli smo prvi mentorski program za Žene u medijima, 
  • mapiramo postojeće mreže i istražujemo načine za olakšavanje uspostavljanja veza i jačanje solidarnosti među Ženama u medijima, 
  • preispitujemo i razvijamo rodne politike medija sa kojima sarađujemo, realizujemo aktivnosti za izgradnju kapaciteta u oblasti Rodne ravnopravnosti i Bezbednosti novinarki i novinara, i
  • sprovodimo istraživanje o uticaju Covid-19 na Žene u medijima.

Sve ove aktivnosti koncipirane su tako da pokrenu promenu u sektoru medija u šest država širom regiona Zapadnog Balkana na različitim nivoima- politika, medij i pojedinac.

Rodna istraživanja i politika

Na strukturnom i nivou politika, komponenta programa koja se bavi Rodnim istraživanjima i Mentorstvom u izradi politika ima za cilj uočavanje nedostataka u postojećim politikama i dobrih praksi kako bi medijima bio ponuđen mentorski program za razvoj politika i rodne ravnopravnosti na radnom mestu i politika za proizvodnju rodno osetljivog medijskog sadržaja. Ova komponenta obuhvata šestonedeljni osnovi mentorski proces. Trenutno 14 medija iz šest zemalja radi sa našom višom ekspertkinjom za rodnu ravnopravnost na izradi sopstvenih politika u skladu sa njihovim potrebama.

Sprovodimo Mapiranja mreža žena u medijima širom Zapadnog Balkana sa ciljem da olakšamo uspostavljanje veza i jačanje zajednice i solidarnosti među Ženama u medijima na Zapadnom Balkanu tako što okupljamo žene iz medija iz celog regiona i težimo da pojačamo njihove glasove, ojačamo poverenje i solidarnost i utičemo na pozitivnu promenu. 

Na nivou pojedinca, naš pilot Mentorski program za novinarke početnice predstavlja novu inicijativu u medijskom sektoru. Šest renomiranih i iskusnih novinarki iz regiona radi sa 15 žena na početku karijere u novinarstvu, u cilju pružanja podrške njihovom individualnom ličnom i profesionalnom razvoju. U okviru ovog procesa, kreirali smo bezbedno mesto za mentorske parove koje im omogućava da uspostave odnos poverenja kroz koji mentorke mogu da podrže korisnice mentorske podrške i podstaknu ih da razviju sopstvene veštine, kapacitete i samopouzdanje. 

Obuka o rodnoj ravnopravnosti

Istovremeno, naša obuka za novinare/ke i urednike/ce usmerena je na transformaciju ustaljenih stereotipa u sektoru medija i bavi se pitanjima bezbednosti novinara/ki. Modul o rodnoj ravnopravnosti bavi se pitanjem zašto su u medijskom sadržaju žene retko zastupljene kao protagonistkinje javnog života, dok se sa druge strane predstavljaju kao majke/ supruge, često u ulozi žrtve ili hiperseksualizovanih zvezda iz šou biznisa. Učesnici razgovaraju o tome kako se rodne norme i stereotipi reprodukuju kroz jezik i vizuelno predstavljanje u medijima i kako takva predstavljanja doprinose da se neprestano vrti začarani krug rodnih stereotipa uz dugoročne društvene posledice. 

Modul posvećen Bezbednosti novinarki i novinara bavi se još jednom preprekom za rodnu ravnopravnost u sektoru medija koja je čvrsto povezana sa bezbednošću novinara i novinarki. Ovaj profesionalni rizik podjednako pogađa novinarke i novinare, ali na različite načine. Muškarci su uglavnom izloženi fizičkom nasilju koje predstavlja pretnju po život, dok su žene više izložene suptilnijim ali štetnim vidovima rodno zasnovanog nasilja, matretiranja i uznemiravanja i u poslu, i u virtuelnom prostoru i na samom radnom mestu. Medijski sektor je odgovoran da obezbedi bezbedno radno okruženje, a kroz obuke koje organizujemo težimo da podržimo razvoj kulture bezbednosti za sve.