Dušanka Duška Pejović radi preko 20 godina kao novinarka i trenutno je zaposlena kao urednica – novinarka na RTV Crna Gora. Dugo radi za međunarnodne organizacije kao ekspert, konsultant, istraživač, mentor i analitičar u oblasti medija i komunikacija, ravnopravnosti polova, participativnog pristupa. 

Recite nam nešto više o vašoj ulozi mentorke u okviru Mentorskog program za žene u medijima na Zapadnom Balkanu?

Dva puta sam bila mentorka u okviru Mentorskog programa za žene u medijima na Zapadnom Balkanu. Radila sam i družila se sa pet mentijki iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Srbije. To je bilo jedno od najlepših iskustava u mom životu! Uprkos svim poteškoćama, život je prelep kada imate priliku da pomognete mladim ljudima, da ih osnažite, da ih podržite, i kada vidite objedinjene rezultate svih tih procesa. U ovim okolnostima nije lako baviti se novinarstvom, a mentorski program daje mladim novinarkama vetar u leđa da se lakše suočavaju sa izazovima, prevazilaze poteškoće i steknu dodatno znanje.  Mentorstvo je način života, posvećenost da se nađete drugim ljudima i da sami učite od drugih- da ih razumete, da im pomognete, da poštujete potrebe drugih, i da kreirate zajedničku snagu da promenite stvari na bolje! Kroz podršku i osnaživanje, mentorstvo vam omogućava da ne odustanete, već da uvek idete unapred sa puno elana i energije.

Molimo vas da opišete ukratko odnos sa vašom mentijkom.

Odnos sa mentijkom je uvek odnos prijateljstva, poverenja i zajedničke želje da se napreduje u svakom smislu. Upoznavanje drugih ljudi kroz razumevanje njihovih jakih strana, slabosti, mogućnosti i napora, kao i zajednički rad na ostvarivanju ciljeva, ujedno predstavlja i samorefleksiju o nama samima i jedan dubinski pogled u ono što jesmo i što možemo da uradimo. Ta veza dvoje ljudi koji međusobno izgrađuju jedno drugo je neverovatno bogatstvo naših odnosa. Mislim da moje mentijke imaju poverenja u mere, da zajedno tražimo rešenja, učimo, izgrađujemo motivaciju, prevazilazimo probleme, smejemo se zajedno, i bez oklevanja razgovaramo o životu i situacijama i izazovima sa kojima se suočavamo u profesionalnom životu. Trudila sam se da ne dajem savete unapred, već da zajedno sagledamo situaciju i dođemo do rešenja. Zajedno smo otvorile mnoga vrata i tražile prave puteve na raskrsnicama. Zajedno smo učile da verujemo u sebe, o etičkim normama i istinskim vrednostima i kako da uvek nastavimo dalje nakon što se susretnemo sa izazovom.

Objasnite nam molim vas ukratko koji ste uspeh postigle u vašem mentorskom paru

Smatram da je najveći uspeh mentorstva to što smo uspele da podržimo i ohrabrimo mlade novinarke da hrabro nastave svoj rad i život, uprkos brojnim poteškoćama sa kojima se suočavaju. Konkretni rezultati se ogledaju u mnogo više samopouzdanja, motivaciji, unapređenju novinarskih veština i, najviše od svega, rodno osetljivom izveštavanju u raznim oblastima, kao i u osnaživanju za rešavanje velikog broja problematičnih situacija.   Kada mentijka veruje u sebe i svoje sposobnosti, kada je spremna da uči i usvaja nova znanja, da se suočava sa izazovima, da ide napred i da zna da ima podršku i pomoć u svemu tome, znam da smo ostvarile zajednički uspeh. Kao mentorka, takođe sam se naučila strpljenju, boljem slušanju i razumevanju drugih, otkrila sam sopstvene slabosti i učila od moje mentijke. Bio je to jedan inspirativan odnos u kome smo obe rasle i profesionalno i ljudski, i koji ćemo nastaviti nakon završetka mentorskog procesa.

Da li ste došle do nekih novih ideja, pokrenule nove aktivnosti, saradnje i/ili projekte, ili da li nameravate da ih pokrenete, kao rezultat umrežavanja sa ljudima koji su se okupili u okviru našeg programa?

U mentorskom procesu je neophodno da sarađujemo sa drugima, da se ujedinjujemo i stvaramo mreže koje će ujediniti novinarke u naporu da unaprede svoj položaj, da se bore protiv rodno zasnovanog nasilja i steknu nova znanja. Mentorski proces je ojačao moja nastojanja da formiram mrežu novinarki u Crnoj Gori i da pokušam da organizujem mentorstvo za mlade novinarke. Zahvalna sam British Council-u i mentorstvu, trenutno smo u procesu osnivanja Mreže novinarki u Crnoj Gori.

Da li su ispunjena vaša očekivanja od mentorskog programa?

Moja očekivanja od mentorskog programa su premašena, zahvaljujući, između ostalih, sjajnim višim mentorkama, Dragani i Adni.  Za mene je ovo način života i način da dam deo sebe, svog znanja i iskustva, mlađim generacijama, ali takođe i da puno od  njih naučim. Mentorstvo je svrha, posvećenost, inspiracija, uzbuđenje, mudrost, nesebičnost, dobra energija i optimizam, jer smo i sami celoviti samo kada delimo i dajemo drugima.