Microbit

Nastavnici OŠ “Nikodije Stojanović Tatko” iz Prokuplja učestvovali su na seminaru “Nastava koja podstiče kritičko mišljenje i rešavanje problema” koji organizujemo u sklopu programa “Škole za 21. Vek”. Kako danas u svetu čak 40 procenata učenika svakodnevno trpi vršnjačko nasilje, nastavnici su uvideli da je suzbijanje ove pojave sjajan način da sa učenicima vežbaju kritičko mišljenje, timski rad i kreativnost. 

Školi “Nikodije Stojanović Tatko” dodeljeno je 50 mikrobit uređaja koji se mogu koristiti u nastavi i pomoći učenicima ove škole da razviju svoje veštine. Nastavnici ove škole odlučili su da pored otvaranja Sekcije za programiranje u nastavi, organizuju i projekat “Budi drug-prijavi nasilje”. Cilj projekta bio je podizanje svesti o vršnjačkom nasilju i njegova prevencija kroz upoznavanje sa pojmom vršnjačkog nasilja, njegovim formama, rasprostranjenosti, posledicama i načinima na koje se ono može prevazići, kao i o akcijama koje učenici mogu da preduzmu ukoliko trpe ili su svedoci vršnjačkog nasilja.

Na projektu  je učestvovalo više od 400 učenika koji su pokazali sjajnu inicijativu za promenama koje je bilo potrebno doneti u školama kako bi se suzbilo vršnjačko nasilje. U holu škole “Nikodije Stojanović Tatko” predstavljen je sam projekat, koji se sastojao od “kutije poverenja”, likovnih i literarnih radova učenika, kao i filma koji je snimljen na ovu temu. Projekat kao što je “Budi drug-prijavi nasilje” pokazuje svima nama koliko su učenici ozbiljno shvatili vršnjačko nasilje i koliko im je bilo važno da ova inicijativa zaživi.

Nadamo se da će i ostale škole, učesnice našeg programa, po ovom lepom primeru škole iz Prokuplja, preuzeti inicijativu na temu vršnjačkog nasilja i podići svest okoline o važnosti istog.