Nastavnica u radu sa učenicima

Osnovna škola „Mladost“ (Knjaževac) razlikuje se od većine škola u Srbiji, jer gotovo svi učenici dolaze iz osetljivih grupa. Škola se razvila od Državnog doma za upis i zaštitu siročadi, osnovanog 1945. godine, do škole koja sprovodi nastavni plan i program za učenike sa poremećajima u ponašanju od 1997.

Njihov kurikulum prilagođen je datoj kategoriji učenika koji su pored poremećaja u ponašanju često imali i blaže mentalne poteškoće, motorički nemir, lošu vizuelno-motoričku koordinaciju, spor odgovor, loš rečnik, poteškoće u čitanju i pisanju, poteškoće sa verbalnom komunikacijom, probleme sa učenjem, smanjena pažnja i odsustvo apstraktnog mišljenja. Pored toga, postoje socijalna i emocionalna nezrelost i nerazvijene radne i higijenske navike učenika.

U ovu školu su upisani učenici iz cele Srbije na osnovu uputstava iz Centara za socijalni rad. Učenici su uglavnom iz grupe dece sa problemima u ponašanju, često sa kombinovanim poteškoćama u razvoju i učenju. Oko 60% učenika živi bez roditeljskog staranja uglavnom zbog zlostavljanja i zanemarivanja u porodici. Svi učenici imaju individualne planove za razvoj socijalnih veština. Ti planovi se razvijaju u saradnji sa glavnim nastavnikom, psihologom i negovateljima.

Ucenici rade na mikrobitu

Program "Škole za 21. vek" u školi je sproveden 2019. godine, a učenici osmog razreda bili su aktivno uključeni u projekat, kao i grupa od četiri nastavnika. Škola je uspela da usvoji projekat i prilagodi očekivanja projekta u skladu sa specifičnim kapacitetima učenika škole. Oko pet učenika iz osmog razreda aktivno je učestvovalo u projektu i svi su bili oduševljeni i pozitivno reagovali na aktivnost. Izabrano je osam učenika koji su imali najveći autoritet i mogli su da zaštite Miro: bit uređaje od krađe ili gubitka. Iako kapacitet učenika nije na nivou vršnjaka u redovnim školama, nastavnici su preuzeli veliku odgovornost da kreiraju projekat koji je za njih pogodan i zanimljiv i koji će im pružiti pozitivne ishode učenja.

Projekat "Merenje temperature"

Učenici su pozvani da učestvuju u redovnom merenju temperature pomoću mikrobitova. Nastavnici su im pomogli u programiranju uređaja, ali su tražili da pomoću uređaja prate temperaturu različitih delova škole i da redovno vode evidenciju kako bi mogli da analiziraju promene.

Uočeni su pozitivni doprinosi znanju i stavovima učenika uključenih u projekat. Đaci su naučili osnovne mere temperature i to je bilo lepo uklopljeno u redovni kurikulum. Osim što su povećali svoje znanje o temperaturi stekli su i osnove ideje o solarnoj energiji.

Učenici su takođe bili ponosni što im je data odgovornost da zaštite mikrobit uređaje od drugih učenika. To im je pomoglo da razviju osećaj odgovornosti jer su dobili zadatak da brinu o nečemu. Bili su vrlo uporni i dosledni.

„Zaista su se zabavili učestvujući u ovom projektu.“ - Učitelj