Naša direktorka za Srbiju, Kler Sirs i Nebojša Vasiljević direktor Fondacije Petlja potpisali su Ugovor o saradnji u okviru regionalnog projekta “Škole za 21. vek” koji sprovodimo uz podršku britanske Vlade.

Glavne aktivnosti autorskih timova Fondacije Petlja će biti izrada edukativnih resursa koji su namenjeni upotrebi mikrobit uređaja u osnovnim školama u Srbiji, na predmetu Informatika i računarstvo u petom razredu kao deo nastavne teme Računarstvo, u sedmom i osmom razredu u okviru nastavne teme Projektni zadatak a na predmetu Tehnika i tehnologija. Materijali Fondacije Petlja će pokriti dve nastavne teme, Tehnička i digitalna pismenost i Konstruktivno modelovanje.