Devojčica sa nastavnicom ispred računara

U saradnji sa Petlja Fondacijom izradili smo priručnik koji pokriva nastavne teme iz predmeta Tehnika i tehnologija za osmi razred. 

Besplatni onlajn materijal Upravljanje elektromehaničkim modelima pomoću uređaja mikrobit – priručnik za osmi razred je kreiran kao pomoć i inspiracija za realizaciju časova u kojima je planirana izrada projekata u okviru predmeta Tehnika i tehnologija. Ovim priručnikom su pokrivene dve velike nastavne teme koje se obrađuju u osmom razredu, Tehnička i digitalna pismenost i Konstruktorsko modelovanje. Sam Priručnik obiluje detaljno objašnjenim primerima kroz koje učenik ima priliku da se upozna sa sistemima automatskog upravljanja i da te koncepte praktično primeni koristeći mikrobit uređaj. U Priručniku je korišćen mikropajton programski jezik i MU editor, a svi primeri su detaljno objašnjeni.  

Pored izrade otvorenih obrazovnih resursa, Fondacija Petlja će u okviru ovog projekta uskoro realizovati i obuku za nastavnike koji tehniku i tehnologiju predaju u osmom razredu. 

Autorski tim Fondacije Petlja je u okviru programa „Škole za 21. vek“  prethodno izradio dva priručnika koji su namenjeni nastavi Informatike i računarstva u osnovnim školama: Programiranje mikrobit uređaja u MejkKodu – priručnik za peti razred  i Programiranje mikrobit uređaja u Mikropajtonu – priručnik za projektnu nastavu za sedmi i osmi razred.